Kwaliteit

Op deze pagina lees je wat de titel ‘diëtist’ inhoudt en van welke beroepsverenigingen ik lid ben.

Beschermde titel

‘Diëtist’ is een beschermde titel en mag alleen gebruikt worden door mensen de HBO-opleiding Voeding en Dietetiek hebben afgerond met een diploma. Deze opleiding leidt op tot deskundige op het gebied van Voeding in relatie tot Gezondheid.

Het is wat anders dan gewichtsconsulent, voedingscoach, voedingsdeskundige.

Kwaliteitsregister en beroepsverenigingen 

Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

dietistoirschot-kwaliteitsregister

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:

Klachtenregeling

Natuurlijk doe ik er alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de dieetbehandeling, bespreek dat dan eerst met mij. Mogelijk komen we er samen uit.

Komen we er samen niet uit dan kun je terecht bij de Klachtencommissie voor paramedische beroepsbeoefenaren in de eerste lijn. Ik ben via de bovenstaande beroepsverenigingen  DCN (Diëtisten Coöperatie Nederland) en/of de NVD (Nederlandse Vereniging voor Diëtisten) hierbij aangesloten.

Een klacht kan alleen in behandeling worden genomen wanneer je deze schriftelijk indient. De klachtencommissie is onpartijdig en je kunt niet terecht met een klacht over schadevergoeding. Een ingezette procedure wordt beëindigd als je je klacht schriftelijk intrekt, of als na bemiddeling of overleg blijkt dat je geen behoefte meer hebt aan behandeling ervan. Aan het behandelen van je klacht zijn voor jou als ‘klager’ geen kosten verbonden.

Voor actuele regels en voorwaarden kun je terecht op klachtenloketparamedici