Diabetes

Bij diabetes is een gezonde leefstijl door gezond te eten en voldoende te bewegen, van groot belang. Een streng dieet met ‘verboden voedingsmiddelen’ is gelukkig achterhaald. Centraal staat het maken van gezonde keuzes. Het gaat vaak niet om minder eten, maar om anders eten.

Koolhydraatbeperkte leefstijl bij diabetes

Bij mensen met diabetes kan een koolhydraatbeperkt dieet erg zinvol zijn. Hierin kan ik je begeleiden.

Fabels

Er bestaan nog heel veel misverstanden en fabels over de voeding bij diabetes. Veel mensen doen zichzelf hierdoor onbewust tekort, waardoor het volhouden van de nieuwe eetgewoonten erg moeilijk wordt. Vaak ervaren mensen met diabetes het aanpassen van hun voeding juist als de moeilijkste verandering in hun leefgewoonten. Een dieetadvies is maatwerk en wordt op jouw persoonlijke wensen en mogelijkheden afgestemd. Hierdoor kun je  het zo goed mogelijk inpassen in je eigen leven.

Specialisatie diabetes

Aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen heb ik de post-HBO opleiding ‘diabetes’ gevolgd.

Teamwork

Wanneer je diabetes hebt, krijg je te maken met veel disciplines in de gezondheidszorg. Binnen Oirschot en de Beerzen heb ik regelmatig overleg met de diabetesverpleegkundige en praktijkondersteuners. Door dit overleg zijn we in staat onze behandelingen goed op elkaar af te stemmen.